Tiền bỏ ra để tạo ra Apple Watch chưa đến 2 triệu

  • Tiền bỏ ra để tạo ra Apple Watch chưa đến 2 triệu
    03:20PM 26/06/2015
    Giá trị thực của Apple Watch chỉ có 2 triệu để làm ra Khi tiến hành mổ xẻ chiếc đồng hồ Apple Watch thì người ta nhận định rằng giá trị thực của chiếc đồng hồ Apple Watch chỉ có ¼ so với giá trị thực tế mà thiết bị mày đang bán ra trên thị trường hiện nay. Vậy...