jailbreak untethered cho iPhone như thế nào

  • jailbreak untethered cho iPhone như thế nào
    11:24PM 15/07/2015
    Hướng dẫn Jailbreak untethered iPhone, iPad và iPod bằng Tool Pangu Hiện nay, với sự có mặt của công cụ jailbreak untethered đã cho giới tín đồ yêu công nghệ sử dụng hệ điều hành iOS rất vui mừng và hài lòng. Giờ đây, người sử dụng đã có thể thực hiện bẻ khóa hoàn toàn...