iPhone dùng sim ghép cần chú ý gì

  • iPhone dùng sim ghép cần chú ý gì
    01:04PM 22/06/2015
    Sử dụng iPhone dùng sim ghép cần phải chú ý những gì Hiện tại, đối với những thiết bị di động iPhone bản quốc tế thì việc nâng cấp hệ điều hành mới hầu hết không có điểm nào hạn chế. Nhưng đối với những chiếc iPhone bản khóa mạng mà người dùng đã sử dụng...