iphone chưa được sao lưu

  • iPhone chưa được sao lưu là như thế nào và cách sao lưu
    11:10AM 25/06/2014
    Giải đáp như thế nào là iPhone chưa được sao lưu         Bạn đang sở hữu chiếc iPhone đời mới với vô vàn những điều thú vị mà nó mang tới cho người dùng. Vì một lý do nào đó khiến bạn phải Restore lại iPhone nhưng vấn đề đáng nói ở đây là trước khi nhấn...