iPhone 6s lock sóng có yếu không

  • iPhone 6s lock sóng có yếu không?
    11:03AM 19/01/2016
    iPhone 6s lock sóng có yếu không 2015 có thể coi là một năm bùng nổ của thị trường iPhone lock. Từ 5c, 5, 5s, 6 đến 6s lock lần lượt đưa về Việt Nam và tạo ra những cơn sốt. Tuy nhiên các mẫu iPhone lock hay có nhược điểm là sóng yếu do không tương thích hoàn toàn với các nhà...